VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Belysning


Vi utför ny- och ombyggnationer av kontorslandskap, industrilokaler, lagerhallar och bostäder med mera.     Allt med energieffektiva lösningar.

För att uppnå detta på bästa sätt är vi noggranna med belysningsberäkningar, placering, närvarostyrning och energikalkyler innan vi installerar belysningen.

Rätt armatur på rätt plats.

Elinstallationer


IG Elektriska har kvalité och spetskompetens.
Vi har smarta och personliga lösningar i allt från stora industrier till villor och mindre reparationer. Vi har kundservice och kompetens till elinstallationer på industrier, fastighetsbolag i kontor, villor, nyinstallationer och konferensrum med mera.

Industriautomation


Vi kan erbjuda automationslösningar, styrskåp, installation och idrifttagning. Du får programmeringen utförd i välrenommerade styrsystem. Felsökning och optimering av befintliga system. Konvertering av äldre system till moderna system.

Larm och passersystem


Vi utför kompletta installationer av brand-, inbrott- och utrymningslarm samt passersystem i industrier och i offentliga miljöer.

Data och fiber


Vi installerar nätverk i konferensrum, kontorslandskap, på industrier, fastighetsbolag och villor.
Vi utför fibersvetsning och bygger serverrum med UPS:er.

Kraft


Ställverk och kondensatorbatteri

Vi konstruerar, levererar, installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av fastigheter och industrier, med så liten påverkan på kundens ordinarie verksamhet och elförsörjning som möjligt.

Vår tekniska kunskap omfattar:

  • Transformatoranläggningar
  • Ställverksanläggningar
  • Elcentraler
  • Reservkraft
  • Generatorutrustningar
  • Batterianläggningar

Service


Vi erbjuder service i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och status kontroll. Vår lokala närvaro är en god förutsättning för din trygghet. Genom att samarbeta med oss har du stora möjligheter att förebygga olyckor, driftstörningar och samtidigt tillförsäkra ett optimalt utnyttjande av din anläggning.

Elbilsladdning


ELBILSLADDNING – en grön investering för framtida generationer

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kommer ni snart att upptäcka, om ni inte redan gjort det, att laddboxar för elbilar är lika viktigt som fiberanslutning i fastigheten. Dessa laddboxar kommer att få en viktig och direkt avgörande roll för utvecklingen av er fastighet

Tillsammans med Laddboxbolaget erbjuder vi laddboxar med installation till dig som vill ladda hemma. Du får en nyckelfärdig lösning med snabb och säker elbilsladdning.

Solceller


Vi ordnar allt från planering till installation så du kan njuta av solelproduktionen på taket. Vi hjälper dig hela vägen till en färdig anläggning, anpassar storlek och effekt efter dina förutsättningar och behov. Vi använder oss av produkter med hög kvalitet borgar för en trygghet i investeringen för dig som kund.
Vi lämnar anbud, monterar och driftsätter hela solpanelsanläggningen, oavsett storlek till både privatpersoner och företag

VI ÄR EN DEL AV ELKEDJAN. RIKTIGA ELEKTRIKER, INGET ANNAT

BEHÖVER DU HJÄLP MED EL-UNDERHÅLL?