KVALITET & MILJÖ


Vi är certifierade i FR2000 och IWAYFR2000

Ordning och reda i verksamheten är en förutsättning för att jobbet ska bli riktigt utfört. Och bra jobb leder till nöjda kunder, vilket på sikt leder till fler och bättre affärer. Krångligare än så är det inte.

FR2000 är ett ledningssystem som bygger på decennier av erfarenhet från effektivt företagande. 

FR2000 är likvärdig med ISO-certifieringar dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.


IWAY

IWAY är en uppförandekod för IKEA leverantörer. Den
beskriver minimikraven som IKEA har när det gäller miljö, sociala villkor och arbetsvillkor (inklusive barnarbete).
IWAY baseras på de åtta viktigaste konventionerna som definieras i de grundläggande principerna för rättigheter i
arbetslivet, ILO-deklarationen juni 1998 samt FN:s tio principer om globalt ansvar, Global Compact 2000.VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG NÄR SOM HELST